Projekt Erasmus+

Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne otrzymał dofinansowanie w wysokości 406 290,97 zł na realizację projektu mobilności, numer umowy 2022-1-PL01-KA122-VET-000074478 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego FERS/22/VET/FK/0305.

Program Erasmus Plus realizowany przez FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w naszej szkole wszedł w życie 30.10.2023 roku (więcej informacji o Programie Erasmus Plus na stronie www.erasmusplus.org.pl). Zgodnie z założeniami projektu, jego wdrażanie rozpoczęło się 1 grudnia 2023 r., a zakończenie realizacji przewidziane jest na 31 marca 2025r. Koordynatorem projektu jest nauczyciel Paweł Krzyżaniak.

W ramach Programu Erasmus Plus zostaną zorganizowane we wrześniu 2024 r. 4 tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Grenadzie dla trzydziestu uczniów technikum klas trzecich i czwartych, kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik procesów drukowania, technik robotyk, technik elektronik, technik mechatronik. Grupie będzie towarzyszyło czterech opiekunów – pracowników ZST Tarnowo Podgórne.

Naszym partnerem w projekcie jest hiszpańskie stowarzyszenie Europuente w Grenadzie (https://europuente.com). Nasza współpraca, w szczególności doświadczenie partnera w organizowaniu mobilności, zagwarantuje wysoką jakość praktyk i pozwoli z sukcesem zrealizować cele projektu.

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki do Hiszpanii weźmie udział w zajęciach przygotowawczych z języka obcego, zajęć kulturowych oraz przygotowania pedagogicznego.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:
• certyfikaty wystawiane przez instytucję wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
• dokument Europass Mobilność,

W ramach przyznanych środków uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilet miesięczny na komunikację miejską, ubezpieczenie, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej.

Realizacja projektu ma na celu:
• wzrost komunikatywności w języku angielskim
• przyrost kompetencji kluczowych dla poszczególnych zawodów
• wzrost świadomości kulturowej i tolerancyjnej
• zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
• nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
• dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
• opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
• wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
• podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
• wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
• nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii.

Uczestnicy projektu będą mogli odbyć praktyczne szkolenie zawodowe w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych, uzyskają oni wiedzę na temat działalności firmy hiszpańskiej, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie praktyk zapoznają się także z nowoczesnymi metodami budowania wizerunku firmy i strategiami w marketingu. Ważną korzyścią dla młodzieży będzie poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług, wypełniania dokumentacji. Podczas praktyk młodzież będzie miała okazję porównać hiszpańskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności języka hiszpańskiego i angielskiego.

Młodzież, uczestnicząca w projektach praktyk zagranicznych otrzyma nie tylko cenne certyfikaty, oraz uzyska unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przyszłe stanowiska pracy obejmą w swoich zagranicznych miejscach praktyk. Odbyte praktyki w ramach projektu nie wpływają na praktyki wynikające z podstawy programowej dla klas III i IV technikum.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu