Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 

 

O zawodzie

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Dokonuje montażu maszyn i urządzeń – m.in. jest to montaż połączeń,

zespołów, mechanizmów, układów hydraulicznych i pneumatycznych

maszyn i urządzeń.

Obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia; określa przyczyny ich uszkodzeń.

Sporządza dokumentację techniczną wykonywanych napraw.

Bywa narażony na hałas powodowany przez maszyny, wibracje,

brud i zanieczyszczone powietrze, niesatysfakcjonujące oświetlenie.

 

Kwalifikacja:

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Przykładowe miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwa usługowo- naprawcze,
 • własna działalność gospodarcza.

Przykładowe przedmioty szkolne:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy technik wytwarzania,
 • technologia montażu maszyn i urządzeń,
 • konstrukcja maszyn.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • niska sprawność fizyczna
 • wady wzroku,
 • brak widzenia obuocznego,
 • niedosłuch,
 • zaburzenia równowagi,
 • omdlenia,
 • zawroty głowy,
 • choroby układu: mięśniowego, kostno-stawowego,
 • oddechowego, nerwowego,
 • zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk,
 • wady serca,
 • alergie,
 • choroby skóry rąk,
 • cukrzyca,
 • reumatyzm.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content