Stolarz

 

Patroni i firmy współpracujące

balma white

O zawodzie

Stolarz wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub drewnopodobne takie jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych, w magazynach, w obiektach handlowo-usługowych), meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, instrumenty muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne itp. Dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych, ustala zakres napraw, dobiera techniki, materiały i narzędzia oraz ocenia   jakość wykonania naprawy, renowacji   lub   konserwacji   wyrobów stolarskich. Wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 1. Wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
 2. Wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie.
 3. Wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy:

 • wycinanie elementów drewnianych,
 • łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ, zawiasów i zszywek itp.,
 • szlifowanie,
 • heblowanie,
 • frezowanie,
 • oklejanie mebli,
 • lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych,
 • montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian.
 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (AU.g – umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia
   w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik technologii drewna),
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie stolarz: 15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Wymagania psychofizyczne

 • sprawność rąk i palców,
 • sprawność kończyn dolnych,
 • wytrzymałość fizyczna,
 • dobry wzrok,
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania pracy monotonnej,
 • prawidłowe rozróżnianie barw,
 • prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • umiejętnościami technicznymi.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • przemyśle meblarskim,
 • małych zakładach stolarskich,
 • w pracowniach konserwacji zabytków,
 • zakładach stolarki budowlanej,
 • galanterii drzewnej,
 • produkcji opakowań oraz w magazynach wyrobów,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • niedosłuch w stopniu znacznym,
 • ograniczona sprawność rąk,
 • żylaki kończyn dolnych,
 • płaskostopie,
 • przewlekłe choroby dróg oddechowych i alergie,
 • przewlekłe choroby stawów,
 • zaburzenia równowagi, w tym zawroty głowy, omdlenia.

Przedmioty zawodowe

 • technologia i materiałoznawstwo,
 • rysunek zawodowy,
 • podstawy działalności gospodarczej.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content