Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zst-tp.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Herda
 • E-mail: dyrektor@zst-tp.pl
 • Telefon: 517-182-780

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne,
 • Adres: Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne,
 • E-mail: dyrektor@zst-tp.pl
 • Telefon: 517-182-780

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

 1. Budynek Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne znajdują się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Nowej 60. Tutaj organizowane są zajęcia dodaktyczno-wychowawcze.
 2. W pobliżu wejścia do budynku, przy ulicy Nowej, znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Do obiektu prowadzą schody. Po ich lewej stronie umieszczono podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Za wejściem do budynku znajduje się hol główny. Aby do niego wejść należy przejść przez podwójne drzwi, które dzieli odległość około d metrów. Prawą stronę holu głównego zajmuje portiernia. Pracownik portierni – woźny przekaże Państwu niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz zaoferuje pomoc przy poruszaniu się po obiekcie.
 4. Układ funkcjonalny i przestrzenny parteru budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. Piętro budynku  jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – zainstalowana została winda.
 5. Na parterze, pierwszym piętrze oraz drugim piętrze budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoły dołożą wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.

W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe szkoły.

Skip to content