Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Dariusz Mucha – przewodniczący

Katarzyna Majewicz-Derak – zastępca przewodniczącego

Lilianna Marchwicka – skarbnik

 

Komisja rewizyjna w roku szkolnym 2023/2024:

Katarzyna Bołdak – przewodnicząca

Beata Kałużna – członek

 

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż zgodnie z podjętą uchwałą składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100,00 PLN od ucznia (możliwość płatności w dogodnych ratach).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych
Bank PEKAO S.A..
Nr konta: 79 1240 6609 1111 0011 0921 7106
W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko i imię ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

Z góry dziękujemy
Prezydium Rady Rodziców ZST

Skip to content