Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Technikum Tarnowo Podgórne 2020/2021:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców – p. Dariusz Mucha
  2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – p. Artur Grabowski
  3. Sekretarz/Skarbnik Rady Rodziców – p. Kamila Donaj-Woroch

 

Skład Rady Rodziców Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne 2020/2021:

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Majewicz-Derak
  2. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – p. Kinga Wydmuch

 

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż zgodnie z podjętą uchwałą składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100,00 PLN od ucznia (możliwość płatności w dogodnych ratach).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych
Bank PEKAO S.A..
Nr konta: 79 1240 6609 1111 0011 0921 7106
W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko i imię ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

Z góry dziękujemy
Prezydium Rady Rodziców ZST

Skip to content