Technik informatyk

 

Patroni

fibaro_high_size
image004

O zawodzie

Informatyk to, jak sama nazwa wskazuje, osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.

 

OPIS ZAWODU

 • Administruje systemami operacyjnymi.
 • Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej.
 • Programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne.
 • Projektuje, tworzy i administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 • Projektuje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych.
 • Wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe.

Kwalifikacja:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Przykładowe miejsca pracy:

 • firmy zajmujące się administrowaniem stronami internetowymi
 • firmy zajmujące się montażem sieci komputerowych
 • firmy z branży IT
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
 • ośrodki obliczeniowe
 • serwisy komputerowe

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • choroby skóry rąk, nadmierna potliwość rąk, ograniczenie sprawności rąk
 • epilepsja (nie jest przeciwwskazaniem, o ile jest systematycznie leczona)
 • niedosłuch
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw
 • znaczne zaburzenia układów : nerwowego, krążenia, wady serca

Przedmioty zawodowe

 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
 • projektowanie baz danych
 • systemy operacyjne
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • urządzenia techniki komputerowej
 • witryny i aplikacje internetowe.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content