Technik elektronik

 

Patroni i firmy współpracujące

kei_high_size

O zawodzie

Technik elektronik to osoba, która zajmuje się montażem, konserwacją, uruchomieniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Elektronik wykonuje także czynności związane z projektowaniem układów elektronicznych. Wspiera się przy tym programami, które odpowiadają za projektowanie, wykorzystując techniki komputerowe. Elektronika to niszowa branża. Osoba, która zna się na rzeczy, może liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Technik elektronik to zawód i praca, która wymaga pewnych zdolności do majsterkowania, zainteresowań technicznymi aspektami działania maszyn oraz pasji

Zadania zawodowe:

 1. Dokonuje pomiarów sygnałów i parametrów urządzeń elektronicznych.
 2. Instaluje i użytkuje instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
 3. Konserwuje i naprawia instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne.
 4. Montuje, uruchamia i demontuje elementy, układy i urządzenia elektroniczne.
 5. Wykonuje instalacje elektroniczne.
 • Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Przedmioty zawodowe

 • podstawy elektroniki,
 • montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych,
 • użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów elektronicznych,
 • konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

 • zakłady pracy, w których są produkowane urządzenia elektroniczne,
 • zakłady naprawcze urządzeń elektronicznych,
 • zakłady instalujące urządzenia elektroniczne,
 • placówki badawczo-rozwojowe
 • pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne urządzeń elektronicznych,
 • placówki handlowe zajmujące się sprzedażą sprzętu elektronicznego.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Wymagania psychofizyczne

 • wady wzroku,
 • nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
 • daltonizm,
 • znaczne osłabienie słuchu,
 • alergie,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsje.

Wymagania psychofizyczne

 • zainteresowania techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność do koncentracji i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców,
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
 • umiejętność współżycia z ludźmi.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content