Magazynier logistyk

 

Firma współpracująca

solid_logistic_white

O zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
 2. Przechowywania towarów.
 3. Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
 4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Magazynier logistyk zazwyczaj pracuje samodzielnie, miewa jednak bezpośredni kontakt z klientem. Najczęściej pracuje 8 godzin, przy czym jego praca może się odbywać w systemie zmianowym, a także w dni wolne – zależnie od miejsca zatrudnienia i rodzaju magazynowanych towarów.

 • Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m) technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa, PKZ(AU.ag) magazynier-logistyk, technik logistyk.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętność współpracy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dokładność i skrupulatność.

Języki obce:

 • język angielski zawodowy.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • hurtowniach,
 • magazynach,
 • centrach logistycznych, handlowych i dystrybucyjnych,
 • terminalach kontenerowych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • brak widzenia obuocznego,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • znaczne zaburzenia równowagi,
 • niedosłuch,
 • znaczne zburzenia układów: kostno-stawowego,
  mięśniowego, ruchu i oddechowego.

Przedmioty zawodowe

 • BHP w pracy magazyniera logistyka,
 • gospodarka magazynowa,
 • magazyny przyprodukcyjne,
 • magazyny dystrybucyjne,
 • procesy magazynowe,
 • organizacja prac magazynowych.

Przedmioty punktowane:

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content