Technikum 5-letnie

 • 5I8A9948
 • DSC07803

Technik procesów drukowania

W zawodzie technik procesów drukowania wyodrębniono dwie kwalifikacje.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

Technik logistyk

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów
i informacji. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie efektywnego przepływu produktów, surowców, usług i informacji
z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji
w celu zaspokojenia wymagań klienta oraz gospodarowanie zasobami ludzi.

5I8A0215
final_Imperial_0219

Technik Mechatronik

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki
i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Technik Elektronik

Technik elektronik to osoba, która zajmuje się montażem, konserwacją, uruchomieniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Elektronik wykonuje także czynności związane z projektowaniem układów elektronicznych. Wspiera się przy tym programami, które odpowiadają za projektowanie, wykorzystując techniki komputerowe.

5I8A0097
informatyk

Technik Informatyk

Informatyk to, jak sama nazwa wskazuje, osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.

 • kei
 • noti
 • schatdecor
 • tarnowo_gmina
 • balma_small_size
 • imperial_tobacco
 • curtis_small_size
 • tpbus_small_size
 • solid_logistic
 • komplet
 • olandia
 • herlitz
 • milano_group_small_size
 • mondelez
 • itelligence_small
 • fibaro_small
 • lidl_small
Skip to content