Rekrutacja 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dostępny tutaj.

Więcej informacji na temat rekrutacji do Technikum Tarnowo Podgórne znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 w budynku szkoły Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 60 do skrzynki podawczej.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (generowany przez system NABÓR):
  – Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
  – Technikum w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
 • Kwestionariusz osobowy
  – Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
  – Technikum w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
 • Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie – skierowania do odbioru od 17 maja do 26 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły  (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)
 • Karta zdrowia – do 10 września – należy dostarczyć BEZPOŚREDNIO DO GABINETU PIELĘGNIARKI.
Skip to content