Technik robotyk

 

Patroni

imperial_tobacco_high_size
photo

O zawodzie

Zawód technik robotyk w pełni odpowiada oczekiwaniom szerokiej grupy pracodawców (bez względu na branżę) w zakresie uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze stanowiskami zrobotyzowanymi.

 

 OPIS ZAWODU

 • Uruchamia i obsługuje układy pneumatyczne i elektropneumatyczne.
 • Obsługuje roboty przemysłowe i urządzenia współpracujące.
 • Programuje roboty przemysłowe i procesy produkcyjne.
 • Projektuje i programuje układy przemysłowe z wykorzystaniem PLC i robotów przemysłowych.
 • Pracuje w środowisku INDUSTRY 4.0.
 • Montuje elementy i konstrukcje mechaniczne robotów.
 • Montuje elementy i urządzenia elektryczne i elektroniczne.
 • Projektuje CAD/CAM. 

 

Kwalifikacja:

 • ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.
 • ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

 

 

Przykładowe miejsca pracy:

 • ośrodki badawczo – rozwojowe,
 • biura technologiczne,
 • biura konstrukcyjne,
 • laboratoria.

W tej branży istnieje duża możliwość awansu, który jest uzależniony od zaangażowania i umiejętności pracownika. Awansować można na stanowisko głównego technologa, konstruktora, automatyka czy kierownika zakładu.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • nadmierna potliwość,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • przewlekłe choroby skóry,
 • schorzenia układu nerwowego,
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • znaczny niedosłuch.

 

Przedmioty zawodowe

 • podstawy robotyki,
 • montaż urządzeń i systemów robotyki,
 • uruchamianie urządzeń i systemów robotyki,
 • obsługa urządzeń i systemów robotyki,
 • programowanie urządzeń i systemów robotyki,
 • eksploatacja urządzeń i systemów robotyki,
 • diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content