Konkurs Historyczny

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w dniu dzisiejszym przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku. Będąc zawodowcami, mamy szerokie horyzonty, rozwijamy się w wielu dziedzinach. Konkurs historyczny zgromadził szerokie grono zainteresowanych. Na tym etapie gratuluję wszystkim, którzy wystartowali i spróbowali swoich sił w konkursie.