XVII Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

W minionym tygodniu nauczyciele naszej szkoły, Katarzyna Witaszek, Kamil Kąkolewski, Paweł Krzyżaniak wraz z dyrektor Agatą Herdą, wzięli udział w XVII Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów. Wykłady i warsztaty dotyczyły między innymi budowaniu kompetencji cyfrowych w oparciu o najnowsze rozwiązania IT, źródeł pozyskiwania funduszy na rozwój edukacji, odkrywania i wspierania rozwoju talentów. Pomysły przywiezione z konferencji pomogą w uatrakcyjnieniu lekcji w ZST.