Technik procesów drukowania z elementami grafiki komputerowej

 

Patroni i firmy współpracujące

schatdecor_high_size_white
logo

O zawodzie

Technik procesów drukowania z elementami grafiki komputerowej to osoba, która zajmuje się obsługą  maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania oraz przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania z elementami grafiki komputerowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

 1. Sporządzania form drukowych.
 2. Przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania.
 3. Drukowania nakładu z form drukowych.
 4. Planowania poligraficznych procesów produkcyjnych.
 5. Kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.
 6. Przygotowywania folderów, ulotek, plakatów, książek, reklamy w prasie, telewizji, internecie lub na tzw. billboardach, itp. 
 7. Tworzenia opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.
 8. Obsługiwania programów graficznych pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign.

Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Technik procesów drukowania z elementami grafiki komputerowej współpracuje z agencjami reklamowymi, z działem marketingu, działem sprzedaży, z klientem, z produkcją, z drukarzami i introligatorami.

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (AU.i),
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik procesów drukowania: AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych; AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej, które uczeń uzyskuje po zdaniu egzaminów.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa,
 • sprawność ruchowa rąk,
 • umiejętnością doskonalenia wiedzy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • kreatywnością i konsekwencją w realizacji zadań,
 • umiejętność komunikowania się oraz budowania dobrych relacji w zespole,
 • wrażliwością estetyczną,
 • umiejętnościami technicznymi.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka.

Języki obce:

 • język angielski;
 • drugi język do wyboru spośród:
  język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi,
 • brak widzenia obuocznego,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
 • niedosłuch w stopniu znacznym,
 • nadmierna potliwość rąk,
 • ograniczona sprawność rąk,
 • przewlekłe choroby skóry, alergie,
 • schorzenia układu nerwowego, oddechowego,
 • zaburzenia równowagi, w tym zawroty głowy, omdlenia.

Przedmioty zawodowe

 • projekty procesów poligraficznych,
 • technologia wykonywania form drukowych i drukowania,
 • maszyny i urządzenia do wykonywania
  form drukowych i drukowania,
 • produkcja form drukowanych,
 • działalność gospodarcza w poligrafii,
 • poligraficzna kontrola jakości,
 • język angielski zawodowy.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content