Tapicer

 

Patroni i firmy współpracujące

noti_high_size

O zawodzie

Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 1. Wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich.
 2. Wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych.
 3. Wykonywania usług tapicerskich.

Wykonywane przez tapicera czynności wymagają użycia prostych narzędzi ręcznych stolarskich i ślusarskich, maszyn do szycia, przeszywania i rozkroju materiałów tapicerskich oraz zszywaczy tapicerskich.

 • Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (AU.g – umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia
   w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik technologii drewna),
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tapicer: AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.

Wymagania psychofizyczne

 • sprawność rąk i palców,
 • sprawność kończyn dolnych,
 • wytrzymałość fizyczna,
 • dobry wzrok,
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania pracy monotonnej,
 • prawidłowe rozróżnianie barw,
 • prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • umiejętnościami technicznymi.

Możliwości zatrudnienia

Może być zatrudniony w:

 • przemyśle meblarskim,
 • małych zakładach stolarskich,
 • w pracowniach konserwacji zabytków,
 • zakładach stolarki budowlanej,
 • galanterii drzewnej,
 • produkcji opakowań oraz w magazynach wyrobów,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • niedosłuch w stopniu znacznym,
 • ograniczona sprawność rąk,
 • żylaki kończyn dolnych,
 • płaskostopie,
 • przewlekłe choroby dróg oddechowych i alergie,
 • przewlekłe choroby stawów,
 • zaburzenia równowagi, w tym zawroty głowy, omdlenia.

Przedmioty zawodowe

 • technologia i materiałoznawstwo,
 • rysunek zawodowy,
 • podstawy działalności gospodarczej.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content