Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 

 

O zawodzie

Przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych; prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki; przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.

Kwalifikacje: SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

Wykonywane czynności

Badanie, ładowanie, mieszanie, nadawanie kształtu, nadzorowanie (pracy maszyn), nakładanie, pokręcanie, przesiewanie, regulowanie, rejestrowanie, sprawdzanie, sterowanie, uruchamianie (maszyn), ustawianie, ważenie, zagniatanie, zapewnienie jakości, zapewnienie odpowiedniej konsystencji.

Miejsca pracy

przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.

Przykładowe przedmioty szkolne:

 1. Podstawy przemysłu spożywczego,
 2. Magazynowanie i przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych,
 3. Prowadzenie operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych ,
 4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych,
 5. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji.

Przeciwwskazania zdrowotne

 • niska sprawność fizyczna
 • wady wzroku,
 • brak widzenia obuocznego,
 • niedosłuch,
 • zaburzenia równowagi,
 • omdlenia,
 • zawroty głowy,
 • choroby układu: mięśniowego, kostno-stawowego, oddechowego, nerwowego,
 • zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk,
 • wady serca,
 • alergie,
 • choroby skóry rąk,
 • cukrzyca,
 • reumatyzm.

Przedmioty punktowane

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy nowożytny.
Skip to content