Technik mechanik

 

Patronaci i firmy współpracujące

O zawodzie

Technik mechanik zajmuje się przede wszystkim budową, naprawą i obsługą maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczy w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Wytwarzania części maszyn i urządzeń.
 2. Dokonywania montażu maszyn i urządzeń.
 3. Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
 4. Obsługiwania maszyn i urządzeń.
 5. Organizowania procesu produkcji.

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn
i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn
i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizacje w zakresie: obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC – z wykorzystaniem programowania komputerowego), napędów hydraulicznych, spawalnictwa maszyn budowlanych i inne według potrzeb regionalnego rynku pracy.

 • Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego
  i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a), PKZ(MG.b) i PKZ(MG.h.). Szkoła wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację MG.17. w zawodzie mechanik-monter maszyn
  i urządzeń albo kwalifikację MG.19. w zawodzie operator obrabiarek skrawających albo kwalifikację MG.20. w zawodzie ślusarz, stanowiącą podbudowę do kształcenia.

Proponowane przedmioty rozszerzone

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski.

Języki obce:

 • język angielski,
 • drugi język do wyboru spośród:
  język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

Możliwości zatrudnienia

Technik mechanik może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych na stanowiskach:

 • brygadzisty,
 • mistrza,
 • specjalisty ds. kontroli jakości,
 • technologa,
 • kosztorysanta,
 • diagnosty,
 • pracownika biura obsługi w serwisie.

Absolwent ZST w zawodzie technik mechanik jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

Wymagania psychofizyczne

 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa,
 • sprawność ruchowa rąk,
 • umiejętnością doskonalenia wiedzy,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • umiejętnością komunikowania się oraz budowania dobrych relacji w zespole,
 • umiejętnościami technicznymi.

Przedmioty zawodowe

 • rysunek techniczny,
 • mechanika techniczna,
 • części maszyn,
 • organizacja i nadzór procesów produkcji,
 • technologia mechaniczna,
 • technologia obróbki skrawaniem,
 • układy sterowania i regulacji,
 • maszynoznawstwo,
 • eksploatacja maszyn,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona środowiska,
 • zajęcia praktyczne,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • zajęcia specjalizujące: obrabiarki lub obrabiarki CNC.

Przedmioty punktowane:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski.
Skip to content