Nowy zawód w naszej szkole

TECHNIK ROBOTYK  311413 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki 

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki 

 

CELE KSZTAŁCENIA 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki: 

a) wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki, 

b) uruchamiania urządzeń i systemów robotyki, 

c) obsługi urządzeń i systemów robotyki;  

2) w zakresie kwalifikacji ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki: 

a) programowanie urządzeń i systemów robotyki, 

b) eksploatacja urządzeń i systemów robotyki, 

c) diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki. 

 

Przykładowe przedmioty: 

a) Podstawy robotyki. 

b) Montaż urządzeń i systemów robotyki. 

c) Uruchamianie urządzeń i systemów robotyki. 

d) Obsługa urządzeń i systemów robotyki. 

e) Programowanie urządzeń i systemów robotyki. 

f) Eksploatacja urządzeń i systemów robotyki. 

g) Diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki. 

 

Cele kształcenia w zawodzie: 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 

  • uruchamiania i obsługa układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, 
  • obsługi robotów przemysłowych i urządzeń współpracujących, 
  • programowania robotów przemysłowych, 
  • robotyzacja procesów produkcyjnych, 
  • projektowania i programowania układów przemysłowych z wykorzystaniem PLC i robotów przemysłowych, 
  • pracy w środowisku INDUSTRY 4.0, 
  • montażu elementów i konstrukcji mechanicznych robotów, 
  • montażu elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
  • projektowaniu CAD/CAM. 

 

Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy w Polsce, a także w województwie wielkopolskim w 2021 roku, jest automatyzacja i robotyzacja. Dotychczas procesy te nie były opłacalne dla pracodawców, ponieważ zatrudnienie pracowników było zwykle tańsze niż inwestycja w sprzęt. Jednak współczesny przemysł wymaga stosowania coraz to nowszych technologii, procesów produkcyjnych w tym robotyzacji, która zapewnia szybkość i precyzję całego procesu. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, w najbliższej przyszłości zlikwidowana może być nawet 1/3 stanowisk pracy, a podwładnych zastąpią maszyny i roboty. Dotyczy to przede wszystkim sektora produkcyjnego oraz fabryk. W związku z tym pojawią się jednak nowe obowiązki związane z obsługą maszyn, serwisowaniem i programowaniem, co zrodzi zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie, czyli właśnie specjalistów w branży robotyki. 

Średni personel techniczny w zawodzie robotyk, to obecnie jeden z najlepiej opłacanych i najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. 

Skip to content