Właściwy wybór zawodu – czy można znaleźć złoty środek?

Jaką ścieżkę zawodową wybrać? Który zawód będzie dla mnie najodpowiedniejszy? – te pytania zadaje każdy, wybierający dalszą drogę w procesie edukacji. Odpowiedź tylko pozornie wydaje się być prosta. Bo to nie tylko skomplikowany, ale także wieloetapowy proces, wymagający czasu i wiedzy, znajomości samego siebie i wymarzonego zawodu.

Podejmując decyzję o wyborze zawodu często poddajemy się presji otoczenia (nauczycieli, rodziców, znajomych), modzie czy stereotypom. Wiemy, że w pracy spędzamy jedną trzecią dorosłego życia i że ma ona znaczący wpływ na zaspokojenie wielu potrzeb – poza ekonomicznymi również na przykład samorealizacji. Warto więc, aby to, czym się zajmujemy, było zgodne z tym, kim jesteśmy, aby nasze wybory nie były podyktowane przypadkiem.

Jakie zatem czynniki powodują, że w przyszłości mamy satysfakcję z wybranego zawodu i z wykonywanej pracy? Przede wszystkim decydują nasze predyspozycje (osobowość, temperament, talenty) oraz preferencje (zainteresowania, pasje, wartości). Ich odpowiednie dopasowanie do charakteru pracy poprawia motywację, daje poczucie zawodowego spełnienia. Dużo szybciej stajemy się specjalistami w tym, co robimy, a to z kolei powoduje, że czujemy się kompetentni i stajemy się ekspertami w swojej dziedzinie. Z kolei niedopasowanie staje się źródłem frustracji, chronicznego stresu, a często i zaniżonej samooceny. To w konsekwencji powoduje wrażenie, że praca, którą wykonujemy, jest nie dla nas i w ogóle nie nadajemy się do niczego. To mylne wyobrażenie powstaje przecież tylko z powodu nieodpowiedniego wyboru zawodu i pracy, a nie z tego, iż nie posiadamy jakichkolwiek predyspozycji. A przecież każdy może odkryć do czego jest stworzony. Nie ma osoby, dla której nie można by było znaleźć satysfakcjonującej pracy.

Złotym środkiem jest dotarcie i rozpoznanie ukrytych talentów i silnych stron własnej osobowości tak, aby zastosować je podczas planowania i budowania kariery. Takie umocnienie samoświadomości pozwoli na pełne wykorzystanie naszych atutów przy jednoczesnym ukryciu słabości. Warto wiedzieć jak tego dokonać?

W odpowiedzi na to pytanie może nam przeszkodzić wiele stereotypów, mitów, które są wciąż żywe i na które natrafiamy na krętej ścieżce zawodowej. Do najistotniejszych z nich należą:

  • Wybieramy zawód popularny, zgodny opiniami ekspertów – dzisiaj na rynku dostępne są liczne artykuły i książki, w których eksperci przewidują, jakie zawody będą najbardziej pożądane przez pracodawców. Oczywiście można przyjrzeć się takiej liście, aby sprawdzić, gdzie jest na niej wybrany przez nas zawód, ale nie warto traktować jej jako jedyną wyrocznię przy planowaniu kariery. Wiele z tych list opartych jest o sprawdzone dane statystyczne, ale rzeczywistość potrafi szybko się zmieniać i to, co było pożądane w tym roku, może już nie być w następnych latach. Nie wybieraj zawodu tylko, dlatego, że jest w danym okresie perspektywiczny, bo być może wcale nie jest on dla ciebie!
  • Wybieramy najlepiej płatny zawód – wysokie wynagrodzenie nie może być jedynym i decydującym czynnikiem przy wyborze pracy. Satysfakcja finansowa tylko w początkowym okresie pracy jest wystarczająca, z czasem coraz ważniejsze stają się inne kwestie. Jeśli nie lubimy wykonywać jakichś czynności bądź są one dla nas stresujące, to nawet bardzo dobre pieniądze nie zamażą naszego rozczarowania.
  • Wybieramy zawód, bo taki wybrali znajomi lub podpowiedziała rodzina – każdy ma swoje zainteresowania, zdolności, możliwości i pod tym kątem należy wybierać zawód. Nie należy zaspokajać ambicji rodziców, ani też wybierać zawodu takiego, jaki wybrał przyjaciel tylko po to, aby nie stracić z nim kontaktu.
  • Wybieramy zawód dla prestiżu czy zewnętrznej formy – każdy zawód jest ważny i społecznie użyteczny. Prestiż i wartość danego zawodu można oceniać według własnych zainteresowań i zdolności. Niektóre zawody wydają nam się łatwe i przyjemne (np. zawód aktora, dziennikarza, prawnika). Jednak pozory mogą mylić – wszystkie wymagają ciężkiej pracy, długich przygotowań, przeglądania mnóstwa dokumentów itp.

Przy ostatecznym wyborze drogi zawodowej możemy szukać pomocy u rodziców, znajomych, doradcy zawodowego. Jednak nie zapominajmy, że to do nas należy ostateczna decyzja. Powinna być ona podjęta samodzielnie, odpowiedzialnie, bo tylko taka może zagwarantować satysfakcję i sukces zawodowy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca staje się udręką. Warto poświęcić czas i podjąć wysiłek właściwego wyboru, by codzienna praca była dla nas osobiście ciekawa i przynosiła zadowolenie.

Skip to content