Klauzula informacyjna

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne
  Adres: ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
  Kontakt: sekretariat@zst-tp.pl
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
  Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. CEL PRZETWARZANIA
  Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym
  Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
 5. ODBIORCY DANYCH
  Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do przenoszenia danych
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 2. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Skip to content