Turniej szachowy “Gambit Tarnowski”

Tytuł Mistrzowski:
Kacper Szeffler
2. Igor Szczęsny
3. Julian Kuskowski
4. Mikołaj Mańczak
5. Maciej Grobelny
6. Filip Przybyła