Szkolenie w Norwegii

W minionym tygodniu dyrektor Agata Herda, wicedyrektor Katarzyna Witaszek oraz nauczyciele przedmiotów informatycznych panowie Kamil Kąkolewski i Paweł Krzyżaniak wzięli udział w szkoleniu pod nazwą VET 4.0- system for training a new generation of practitioners (system szkolenia nowej generacji praktykantów),  zorganizowanym przez fundację Big Bang. Fundacja włączyła naszą szkołę w działania projektowe jako partnera stowarzyszonego i całkowicie sfinansowała wyjazd.

Podczas pobytu w Norwegii nauczyciele mogli zapoznać się z systemem kształcenia zawodowego w Norwegii, zwiedzić szkoły oraz miejsca odbywania praktyk zawodowych. Uczestniczyli też w wykładach w firmach szkoleniowych OKS Trondelag SA oraz Prios.