Konferencja Smart Youth! w Warszawie

12 października 2023 roku p. Kamil Kąkolewski, p. Paweł Krzyżaniak oraz czterech uczniów z klasy 4TA (technik informatyk): Stanisław Kozubowski, Stanisław Sadowski, Paweł Kilanowski, Oskar Tomkowiak wzięli udział w konferencji Smart Youth! w Warszawie. Poruszono następujące tematy:
1. Wprowadzenie kompetencji przyszłości i uczenia się przez całe życie, a potrzeby rynku pracy.
2. Potrzeba uczenia się przez całe życie. Od GenZ do baby Boomers – pięć pokoleń na rynku kształcenia. Jak to pogodzić?
3. Nauka kompetencji przyszłości w VR.
4. W jaki sposób nowe technologie wzmacniają edukację?
5. Czy edukacja się opłaca? Finansowanie rozwoju produktów i usług dla projektów edukacyjnych.
6. Rola nauczyciela, trenera, coacha, mediatora w nowoczesnym procesie kształcenia.
Natomiast po wydarzeniu zwiedziliśmy Warszawę.