Egzamin zawodowy poprawkowy

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji letniej do 15 września mogą składać w sekretariacie szkoły deklaracje na egzamin poprawkowy.

Zdający składa deklarację dotyczącą tylko tej części egzaminu z której nie uzyskał wymaganej do zdania liczby punktów.
Egzamin będzie podlegał opłacie zgodnie z komunikatem OKE.

Formularz deklaracji do pobrania tutaj lub dostępny w szkole.