Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZST Tarnowo Podgórne

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne prowadzi nabór uzupełniający słuchaczy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513)

 

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych (kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311922)

 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu TECHNIK MECHATRONIK 311410)

 

Kursy prowadzone w formie zaocznej (nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni)

Termin składania dokumentów do 30 sierpnia 2023r.