Dni Języków Obcych

Od piątego do siódmego czerwca odbywały się w naszej szkole Dni Języków Obcych.

Wśród przygotowanych przez nauczycieli aktywności każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w grze terenowej „Treasure Hunt”, eksperci z zakresu czasów, trybów, przyimków, zaimków itp. walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza Gramatyki Języka Angielskiego. Wiedzą o krajach, w których mówi się w języku angielskim i w języku niemieckim, można było wykazać się w czasie quizów i konkursów krajoznawczych. Umiejętności z języka niemieckiego można było zaprezentować w czasie rozwiązywania krzyżówek oraz tworzenia w wyznaczonym czasie możliwie najdłuższych zdań zawierających wyznaczone przez nauczyciela słowo. Swoje talenty plastyczne zaprezentowali uczniowie tworzący kopie dzieł malarzy angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego.

Najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach uzyskali:

Konkurs z gramatyki języka angielskiego:

Kasy I: Adam Sanigórski – 1TA, Mikołaj Baranowski – 1TA

Klasy II: Tomasz Kamieniczny – 2TA

Drużynowy Quiz z Wiedzy o Wielkiej Brytanii: Klasa 3TA, Klasa 3TC, Klasa 2TA

Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego:

Klasy I: Filip Węgrzyn – 1TA

Klasy II: Michał Nawrocki – 2TC, Mikołaj Kucz – 2 TC, Maksymilian Kubiak – 2TC

Klasy III: Kamil Polcyn – 3TC, Filip Walkowiak – 3TC, Tomasz Mierkiewicz – 3TC

Tworzenie najdłuższych zdań niemieckich zawierających wyznaczone słowa: Jakub Czyżowski – 3TB, Stanisław Kozubowski i Jan Kruszona – 3TA

W konkursie plastycznym prace na bardzo wysokim poziomie przygotowali: Nikola Kawa – 3TB, Małgorzata Zygmanowska – 3TB oraz Kacper Banach – 1TC

Gratulujemy!