Warsztaty na UAM

9 maja  klasa 2TC uczestniczyła w warsztatach social media prowadzonych przez dr Macieja Skrzypka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące tworzenia treści promocyjnych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), określania grupy docelowej i tworzenia person, przygotowania strategii komunikacyjnej, zasad webwritingu oraz najczęściej popełnianych błędów w komunikacji w mediach społecznościowych.

23 maja klasa 3TA brała udział w warsztacie „Produkcja podcastów od podstaw” organizowanym przez Olgę Szeląg studentkę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Zajęcia dotyczyły doboru odpowiednich narzędzi do tworzenia podcastu, sposobów realizacji dźwięku, konceptualizacji pomysłu na własny podcast, postprodukcji i montażu dźwięku oraz dystrybucji podcastu.