Zawiadomienie o wyborze oferty na doposażenie pracowni robotyki w ZST

Poniżej informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty ogłoszonej na podstawie zaproszenia z dnia 26.09.2022r.
Zaproszenie dotyczyło: dostawy robota przemysłowego dla pracowni robotyki ZST Tarnowo Podgórne.

Dokument dostępny jest tutaj.