Nowe projekty unijne w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, iż w czerwcu rozpoczynamy realizację dwóch projektów unijnych w naszej szkole. Pierwszy pod nazwą “Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości” jest związany z wyposażeniem pracowni robotyki w najnowszej generacji roboty edukacyjne.

Z kolei drugi “Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym – wzrost jakości kształcenia zawodowego” dotyczy utworzenia i wyposażenia Centrum Kształcenia Zawodowego, które umożliwi przeprowadzanie egzaminów zawodowych, a w przyszłości pozwoli na dokształcenie i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez dorosłych.

W obu projektach finansowanych w ramach europejskiego funduszu społecznego, uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele, którzy otrzymają możliwość podniesienia swojej wiedzy w zakresie tematów związanych z projektem.