Zawodowcy z naszej budy w imprezach Gminy

W dwie minione soboty uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w imprezach, które odbyły się w Tarnowie. W sobotę 21 maja uczniowie uczący się zawodu technik robotyk zaprezentowali na Expo Lwa efekty swojej pracy podczas warsztatów z robotyki. Natomiast nasza sztafeta zajęła drugie miejsce w sztafetach szkolnych w ramach Biegu Lwa.

Kolejna sobota przyniosła sukces  Gabrysi Ciborowskiej, uczennicy klasy II Technikum. Zajęła ona trzecie miejsce w X Turnieju Tarnovia Cup w szpadzie dziewcząt.

Tego samego dnia zawodowcy z ZST, uczniowie i nauczyciele, wzięli udział w paradzie na rozpoczęcie Dni Gminy.