Praktyki w firmie Imperial Tobacco

9 lutego odbył się program adaptacyjny dla 1 grupy z klasy 2BA o profilu mechatronik, nad którą patronat pełni Imperial Tobacco Polska S.A

Był czas na szkolenie z bezpieczeństwa, integrację przy pizzy (a okazja nie byle jaka, bo Międzynarodowy Dzień Pizzy) oraz, najważniejsze – przejście na warsztat, w którym Uczniowie – Adepci, odbywać będą zajęcia praktyczne. Pod okiem Pracowników z firmy Uczniowie poznają już od prawie 2 lat tajniki mechatroniki w szkolnej pracowni. Czas na praktykę w Firmie!

Zajęcia praktyczne grupa 1 będzie odbywać w lutym i kwietniu, natomiast grupa druga – w marcu i maju.