Andrzejki w ZST

30 listopada z okazji Andrzejek Samorząd Uczniowski oraz prawdziwy czarodziej 🧙‍♂️ przeszli się po szkole aby rozdać uczniom i personelowi po ciasteczku z wróżbą, które zostały ufundowane przez radę rodziców 🥠