Składka na Radę Rodziców

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż zgodnie z podjętą uchwałą składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100,00 PLN od ucznia (możliwość płatności w dogodnych ratach)
Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych
Bank PEKAO S.A..
Nr konta: 79 1240 6609 1111 0011 0921 7106
W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko i imię ucznia oraz klasę do której uczęszcza

Z góry dziękujemy
Prezydium Rady Rodziców ZST