Lekcja z Saueressig Polska

Pracownicy firmy Saueressig Polska Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego poprowadzili lekcję w klasie  II TB o profilu technik procesów drukowania. Firma Saueressig specjalizuje się w przygotowywaniu rotograwiurowych form drukowych. Goście przedstawili przyszłym specjalistom drukarstwa profil  firmy oraz umożliwili spojrzenie w „głąb form drukowych” przy użyciu mikroskopu. Celem tych działań było przekonanie uczniów o tym, że teoria pokrywa się z praktyką.

Podsumowując spotkanie, omówiono wydruki kontrolne, które pokazują, na jakie aspekty kontroli pracownicy muszą zwracać uwagę. Uczniowie z zainteresowaniem chłonęli nowe wiadomości.

Dziękujemy firmie Saueressig Polska Sp. z o o. oraz jej przedstawicielom, panu Rafałowi Zaborowskiemu, Maciejowi Wierzcholskiemu oraz Marcinowi Nasternakowi za przybliżenie tematu poligrafii w praktyce.