Poznaj szczegóły rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Co o rekrutacji warto wiedzieć?

 • Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół (zgodnie z uchwałami podjętymi przez organy prowadzące) oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
 • Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU!
 • Po zarejestrowaniu w systemie NABÓR 2021, ze względu na stan epidemiczny wnioski wygenerowane z systemu NABÓR 2021 należy składać:
  – Przez SYSTEM NABÓR 2021 – szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj [KLIKNIJ I POBIERZ]
  – Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
  – Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru
  WAŻNE: Należy wybrać wyłącznie jeden sposób złożenia wniosku!
 • Poznaj harmonogram rekrutacji [KLIKNIJ TUTAJ]
 • Kryteria rekrutacyjne [POBIERZ TUTAJ]

Rekrutacja do naszej szkoły odbędzie się poprzez bezpieczny proces rekrutacji online:

Wymagane dokumenty:

Dokumenty będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 w budynku szkoły Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 60 do skrzynki podawczej.

 • Kwestionariusz osobowy
  – Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
  – Technikum w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ TUTAJ]
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (generowany przez system NABÓR)
 • Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie – skierowania do odbioru od 17 maja do 26 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły  (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)
 • Karta zdrowia – do 10 września – należy dostarczyć BEZPOŚREDNIO DO GABINETU PIELĘGNIARKI.