Konkurs “Szkolny Mądrala” etap III

W lutym 2021 r. odbył się 3. etap konkursu wiedzy ogólnej „Szkolny Mądrala”. Każdy etap składa się z testu jednokrotnego wyboru złożonego z 10 pytań.

Liczby zdobytych punktów z poszczególnych etapów sumują się. Na każdym etapie można dołączyć do konkursu. Do Wielkiego Finału wchodzi 10 najlepszych zawodników.

Poprawne odpowiedzi w 3. etapie: