Projekt unijny w naszej szkole

Pragniemy poinformować, iż w Technikum Tarnowo Podgórne realizowany jest projekt unijny pt: „Łagodzenie skutków epidemii Covid-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo Podgórne”.

Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły do kontynuowania trybu nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa w odpowiednim poziomie infrastrukturalnym oraz dydaktycznym poprzez zakup komputerów przenośnych oraz cykl szkoleń.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś priorytetowa 8: Edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 309 128,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 363 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 13.11.2020 r.- 31.12.2020 r.