Rusz się z nami wuefistami

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie sportowym na najlepsze ćwiczenia fizyczne, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu podczas pandemii.

  1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.
  2. Cele Konkursu:
  3. Popularyzacja aktywności fizycznej jako przygotowania do całożyciowego uprawiania sportu.
  4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
  5. Popularyzacja zdrowego stylu życia.
  6. Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Osoby zainteresowane przesyłają filmik, w którym przedstawiają własne zestawy ćwiczeń, zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o kondycję, zdrowie i dobre samopoczucie.

Termin nadsyłania filmów do 18.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020

Filmy przesyłamy na adres mailowy : krzysztofkaras@interia.pl  bartekgubernat@wp.pl

Nagrane filmy prosimy przesyłać na pocztę elektroniczną w postaci plików, załączonych linków do odtworzenia. W tytule wiadomości wpisujemy ,,Rusz się z nami wuefistami”. Proszę podać również imię i nazwisko oraz klasę.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

  1. Zasady przyznawania nagród:

Komisja konkursowa oceniając film weźmie pod uwagę:

– innowacyjność/kreatywność ćwiczeń

– prawidłową technika wykonania ćwiczenia

– oprawę audiowizualną – montaż filmu

Zasady przyznawania nagród:

Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody i ocenę celującą cząstkową z wychowania fizycznego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą cząstkową z wychowania fizycznego.