Współpraca z Akademią Morską w Szczecinie

Rozpoczynamy współpracę z Akademią Morską w Szczecinie. Jest to cywilna uczelnia techniczna, kształcąca specjalistów branży morskiej, transportowej, IT i innych. Znajdują się tu kierunki studiów, które przygotują zarówno do pracy na morzu, jak i na lądzie: nawigacja (w języku polskim i angielskim), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, zarządzanie, oceanotechnika, geodezja i kartografia, żegluga śródlądowe, geoinformatyka. Uczelnia rozwija współpracę z biznesem, prowadzi projekty i badania naukowe nastawione na rozwój regionu, a programy studiów odpowiadają wymogom rynku pracy.

Zdjęcia dostępne w naszej galerii.