Współpraca z firmą Herlitz

Firma Herlitz współpracuje z naszą szkołą od września 2020 r. szkoląc naszych uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń. Współpraca układa się bardzo dobrze, a oto jej fotorelacja:

Czynności jakie wykonują na zdjęciach to:

1. Uzupełnianie formularzy czynności serwisowych – praca przy komputerze.

2. Mycie walcy drukarskich – zakładowa myjka.

3. Zmiana kół zębatych na walcach drukarskich – przy maszynie do druku.