Podsumowanie akcji: “Podaruj książkę bibliotece”

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji.

Szczególne podziękowania należą się: mieszkańcom gminy, pracownikom obsługi i nauczycielom.

Dzięki darczyńcom nasza biblioteka wzbogaciła się o pozycje z różnych dziedzin.

Październikowa akcja jest zakończona, ale będę wdzięczna za każdą podarowaną książkę, która wzbogaci nasz księgozbiór.