Nasza szkoła cały czas się rozwija…

25 września 2020 r. otrzymaliśmy od Firmy Adams piłki do gry w piłkę nożną, które od razu poszły w ruch!!! Na zdjęciach klasa 1TB – logistycy i drukarze podczas wychowania fizycznego.

Wcześniej firma zafundowała tablicę flipchart, która służy nam podczas konkursów, czy różnych spotkań. Na zdjęciach klasa 1TC – mechatronicy i elektronicy podczas zajęć z Panią pedagog.

Z firmą Adams zaczęliśmy współpracę w tym roku szkolnym. Nasi uczniowie z Branżowej Szkoły I stopnia uczą się pod okiem fachowców firmy zawodu drukarz. Na zdjęciach – Kuba podczas praktycznej nauki zawodu jest na mieszalni farb, poznaje budowę polimerów, budowę farb i ich cechy: