Tymczasowy plan lekcji (2-4 września 2020 r.)

Poznajcie tymczasowy plan lekcji, który obowiązuje w najbliższym tygodniu (2-4 września 2020 r.) w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Nowy plan zajęć, który obowiązywać będzie od 7 września opublikowany zostanie na naszej stronie internetowej oraz facebooku szkoły najpóźniej w sobotę  (5 września) do godz. 20:00.

Rozwinięcia nazw poszczególnych klas:

klasa 1 TA – technik informatyk
klasa 1 TB – technik logistyk i technik procesów drukowania
klasa 1TC – technik elektronik i technik mechatronik
klasa 1BA – mechatronik, stolarz, magazynier-logistyk, tapicer
klasa 1BW – pozostałe zawody

Podział na grupy:

Klasa I TA technik informatyk:

  • grupa I to pierwsza połowa dziennika
  • grupa II to druga połowa dziennika

Klasa I TB:

  • grupa I to technik logistyk
  • grupa II to technik procesów drukowania

Klasa ITC:

  • grupa I to technik mechatronik
  • grupa II to technik elektronik

Klasa IBA:

  • grupa I to pierwsza połowa dziennika
  • grupa II to druga połowa dziennika

Klasa IBW:

  • grupa I to pierwsza połowa dziennika
  • grupa II to druga połowa dziennika

Uwaga! Nauczyciele i pani dyrektor objaśnią Wam jutro, co oznaczają skróty nazw przedmiotów. Szkoła będzie otwarta od 6.30, natomiast pani dyrektor i pani kierownik szkolenia praktycznego będą w szkole od 7.00.

Plan lekcji (obowiązuje w dniach 2-4 września 2020 r.) [POBIERZ TUTAJ]