Lista osób zakwalifikowanych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej najpóźniej do 18 sierpnia do godz. 15:00. Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.00-15.00.

Proszę również zgłosić się po skierowanie na badania w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

UWAGA: szkoła nie udziela informacji telefonicznej o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu kandydata!

Lista osób zakwalifikowanych | Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym [POBIERZ]

Lista osób zakwalifikowanych | Technikum Tarnowo Podgórne [POBIERZ]

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w dniu 13 sierpnia sekretariat szkoły czynny będzie do godz. 17:00.