Na targach edukacyjnych

Na Targach Edukacyjnych

Nasze dwie szkoły ponadpodstawowe – Zespół Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcące – prezentowały swoją ofertę na Targach Edukacyjnych.
– Zainteresowanie szkołą było bardzo duże – mówi Dyrektor ZST Agata Herda. – Na naszym stoisku gościliśmy nie tylko mieszkańców naszej Gminy, ale również uczniów i rodziców z okolicznych miejscowości. Pytano o zawody, praktyki, klasy patronackie.
Stoisko Zespołu Szkół Technicznych powstało przy współpracy z partnerami szkoły, którzy przekazali materiały informacyjne przybliżające specyfikę zawodów, a Imperial Tobacco Polska zamontowało maszynę dedykowaną przyszłym mechatronikom.
Również na stoisku Liceum pytano o ofertę szkoły, profile i przewidywane progi punktowe. Tu na pytania odpowiadali obecni uczniowie tej szkoły.
AR