Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne zawiadamia, że zostały zakończone czynności związane z naborem na stanowisko sekretarza szkoły. Po dokładnej analizie złożonych aplikacji i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych stwierdzono, że kandydaci nie spełnili wymagań koniecznych do zajmowania stanowiska sekretarza szkoły. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Branżowej Szkole I stopnia Tarnowo Podgórne.