W dniu 30 października 2018 roku firma Democo Poland z Tarnowa Podgórnego rozpoczęła budowę Zespołu Szkół Technicznych.

W dniu 30 października 2018 roku firma Democo Poland z Tarnowa Podgórnego rozpoczęła budowę Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Nowej 60
(naprzeciw Parku Wodnego Tarnowskich Term). 

Obiekty Zespołu Szkół Technicznych stanowić będą: budynek dydaktyczny, w którym powstanie 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych,
zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia biblioteczne i techniczne. W pełnowymiarowej sali sportowej będzie: widownia, siłownia, szatnie
oraz pomieszczenia magazynowe. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.

Docelowo w Zespole Szkół Technicznych ma zdobywać zawód 400 uczniów. Pierwsi uczniowie zostaną przyjęci w roku szkolnym 2020/21. ZST ma charakter ponadlokalny.

Wójt Tarnowa Podgórnego powołał zespół programowo-konsultacyjny do spraw budowy, którego głównym zadaniem jest w szczególności:

  • ustalenie, w porozumieniu z przyszłymi pracodawcami kierunków nauczania,
  • doprowadzenie do podpisania umów patronackich z przedsiębiorcami,
  • określenie potrzeb szkoły dotyczących wyposażenia pracowni zawodowych,
  • określenie form promocji ZST wśród rodziców, młodzieży i przedsiębiorców.